De Samenwerkingsscan, voorheen de Conflictbarometer, is een vragenlijst gebaseerd op de escalatieladder van Glasl. Zodra een samenwerkingsrelatie onder druk komt te staan, gaat dit gepaard met bepaalde kenmerken in de communicatie, het gedrag en het gevoel jegens elkaar.

Naarmate de samenwerkingsrelatie meer onder druk komt te staan, treden deze kenmerken steeds meer op de voorgrond. Middels de vragenlijst krijgt de deelnemer een beeld van hoe hij op dit moment in de (arbeids)relatie zit en met welke mate van spanning in deze relatie dit samen valt. Daarnaast is het mogelijk om De Samenwerkingsscan in te zetten op teams, waarbij middels een geanonimiseerde groepsrapportage inzicht ontstaat in mogelijke verbeterpunten in de samenwerking binnen het team.

Op basis van deze analyse kunnen wij u aanvullend adviseren over mogelijke vervolgstappen.

Werkwijze

Bent u opdrachtgever? Wilt u vragenlijsten voor anderen bestellen?
Aanvragen

Bent u uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen?
Start de vragenlijst
Bekijk de rapportage

Of bel ons op:

085 273 2310

Meningsverschil of arbeidsconflict?

Zonder meningsverschillen is er geen vooruitgang, een ietwat filosofische uitspraak, maar met een grote kern van waarheid.

Maar wat als zo’n meningsverschil de samenwerking in de weg staat of een arbeidsconflict dreigt te worden of is geworden? Goed samenwerken scheelt veel tijd en geld, een feit dat een ieder weet en begrijpt. Maar hoe hoog kunnen deze kosten oplopen wanneer dit niet meer zo soepel loopt?

Kosten arbeidsconflict

De kosten van een arbeidsconflict zijn grofweg te splitsen in “directe” kosten en “gevolgkosten”. De directe kosten komen o.a. voort uit minder effectiviteit van de direct betrokkenen (let er hierbij op dat dit vaak voor meer dan 1 persoon geldt). Bijvoorbeeld door verminderde concentratie, afwezigheid, overleg, ziekte, behandelkosten etc.. Voorbeelden van gevolgkosten zijn kosten t.b.v. tijdelijke en definitieve vervanging (denk ook aan inwerkkosten) en reputatiekosten.

Naar de hoogte van deze kosten is al veel onderzoek gedaan (o.a. door Daniel Dana). Grofweg kan worden gesteld dat verzuimkosten en de kosten van exit (o.a. ontslagvergoeding, advocaatkosten) de grootste kostenposten zijn. Tevens blijkt uit universitair onderzoek dat een arbeidsconflict gemiddeld meer dan € 25.000,= kost. Begrijpelijk, want met gemiddeld meer dan € 225,= per dag aan alleen directe verzuimkosten (van 1 medewerker met een modaal inkomen), loopt de kostenteller hard op.

Hierboven is nog niet gesproken over de emotionele aspecten van betrokkenen, de collega’s en het thuisfront. Deze laten zich minder goed meten maar zijn niet te onderschatten.

Schadelastbeperking

Het is dus zaak verbeterpunten in de samenwerking te herkennen en te onderkennen. Direct handelen levert veel op (niet alleen in geld). Hiervoor is De Samenwerkingsscan ontwikkeld. Als hieruit blijkt dat een interventie wenselijk/noodzakelijk is, zullen de kosten van deze interventie (bijv. samenwerkingscoaching, mediation, teamcoaching/-training) afhankelijk van hetgeen wat speelt slechts een fractie bedragen van de hier bovenstaande kosten. Dit zal naar schatting uiteenlopen van enkele gesprekken tot ca. 10-12 uren, waarbinnen een gemiddeld mediationtraject uitkomst biedt. In geld uitgedrukt is dit een paar honderd euro tot ca. € 2.000,= .

Aarzel dus niet, deze Samenwerkingsscan brengt hindernissen in de samenwerking inbeeld, maar zal vaak ook heel veel meer opleveren!

Werkwijze

Bent u werkgever en wilt u gebruik maken van De Samenwerkingsscan, dan kunt u zich bovenaan deze pagina aanmelden. Mocht u aanvullende vragen hebben, kunt u uiteraard ook eerst contact met ons opnemen middels het hierboven genoemde telefoonnummer (085-273 23 10).

Na het invullen van de vragenlijst, krijgt u van ons de resultaten en zullen wij contact met u opnemen om deze te bespreken en u aanvullend te adviseren.

Mochten meerdere collega’s de vragenlijst hebben ingevuld betreffende dezelfde kwestie, dan ontvangt u de uitslag nadat al deze vragenlijsten door ons retour zijn ontvangen.

Indien u als werkgever/opdrachtgever ook collega’s wilt laten deelnemen, is het raadzaam vooraf bij hen na te gaan of zij open staan voor het invullen van een vragenlijst èn toestemming geven dat de gezamenlijke uitslag wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever. Let wel, hoe kleiner de groep, hoe makkelijker de uitslagen te herleiden zijn naar de individuele deelnemers aan de vragenlijst.

De kosten

De kosten per deelnemer (minimaal 2, maximaal 10) bedragen €90,-.
Tot eind 2020 kunt u gratis kennismaken met deze test. (1-malig per opdrachtgever)
De genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW.